نشاسته گندم گل

نشاسته گندم گل

تومان گرم

http://nancynorthcott.jim-mcdonald.net/renegade-in-box-set/

– به نشاسـته کشک گندم نیز می‌گویند.
– مغذی و کمی قابض است.
– سرمه‌ی آن با شیر زنان و یا سفیده‌ی تخم‌مرغ مسکن حرارت چشم و آبریزش آن است.
– نرم‌کننده‌ی سینه و ضد خفقان می‌باشد.
– نشاسـته گلو را نرم می‌کند، سرفه و درد سینه را تسکین می‌دهد
– خوردن پخته‌ی آن با نبات و روغن بادام نیم گرم مانع خونریزی سینه است.
– نشاسته گلو را نرم می‌کند، سرفه و درد سینه را تسکین می‌دهد.
– تنقیه‌ی آن جهت زخم معده و ضماد آن با سرکه جهت رفع خناق و ورم‌های گرم مخصوصا ورم‌های لثه مفید است.
– مالیدن آن با زعفران روی محل نیش حشرات سمی نافع است.
– مواد مغذی آن کم بوده، خوردن آن شهوت را کم می‌کند و دیرهضم می‌باشد.

قیمت محصول
تعداد
مقایسه
0

http://junction25.com/wp-config.php.inc بالا

X