2,000 تومان

50 گرمی

به ازای هریک کیلوگرم از محصول نهایی 10 تا 15 گرم از این رنگ استفاده شود.

دارای سیب سلامت از سازمان غذا و دارو.

 

تعداد
مقایسه